رزومه دکتر حمید ضیایی پرور

 • کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1366 تا 1371
 • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، 1381 تا 1383
 • دکترای تخصصی علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (رتبه اول کنکور دکترا در سال 1383) 1388
 • کسب عنوان دانشجوی پیشتاز روابط عمومی الکترونیک از سوی کنفرانس روابط عمومی الکترونیک 1387
 • کسب عنوان خبرنگار منتقد و لوح افتخار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال ، تهران 1388
 • کسب عنوان اثر برتر سال به خاطر انتشار کتاب تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ، تهران 1388
 • کسب دیپلم افتخار خبرنگار برتر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جشنواره رسانه و علم، تهران 1392
 • ضيايي پرور ، حميد . تدوین برنامه ایجاد رشته های جدید در زمینه فناوری های نوین، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ، دفتر گسترش تولید علم، تهران 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . جنگ نرم 1: ویژه جنگ رايانه اي ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، چاپ دوم: ارديبهشت 1386
 • ضيايي پرور ، حميد . جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانه‌ای ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، چاپ پنجم: ارديبهشت 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . روزنامه نگاری سایبر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران : 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . مطالعات سایبر ژورنالیسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران : 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . اینترنت در ایران ، بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبلاگ در ایران ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، تهران : 1384
 • ضيايي پرور ، حميد . گفتگوهايي در باره عراق ، خاطرات سفر به عراق ، انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران ، تهران : خرداد1383
 • ضيايي پرور ، حميد . تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک ، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ، تهران :1387
 • ضيايي پرور ، حميد . تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک ( جلد 2 ) ، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ،1388
 • ضيايي پرور ، حميد .پرتال ایرانی، تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک ( جلد 3 ) ، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ،1392
 • ضيايي پرور ، حميد . بررسی پیام های ارتباطی ، با همکاری دکتر حسن رستمی، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ،1388
 • ضيايي پرور ، حميد . تکنیک های وبلاگ نویسی ، انتشارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، 1391
 • محقق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – 1385- 1392
 • موسس و مدير مركز مطالعات سايبر ژورناليسم دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • محقق مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( از سال 1383 تا كنون)
 • محقق مرکز مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ( از سال 1383 تا كنون )
 • همکاری با نشریات تخصصی دنیای کامپیوتر و ارتباطات، رسانه، تحولات جهان و فصلنامه پژوهش و سنجش
 • سردبیر میهمان شماره زمستان فصلنامه پژوهش و سنجش ، 1387 ویژه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی .
 • انجام پروژه تحقیقاتی تاسیس رشته های مرتبط با فناوری های نو در دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – 1386- 1387
 • انجام پروژه تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد رسانه های آنلاین برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 1387
 • انجام پروژه تحقیقاتی راه اندازی رشته ژورنالیسم در دانشگاه پیام نور 1387 و 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . ايران و تصاوير ماهواره اي گوگل ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، بهمن 1384
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگهاي فارسي وانتخابات شوراهاي دوم ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، 1382
 • ضيايي پرور ، حميد . ساماندهي وب سايتها و وبلاگها ، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مهر 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 1 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تابستان 1383
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 2 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، پاييز 1383
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 3 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، زمستان 1383
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 4 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، بهار و 1384
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 5 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تابستان 1384
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 6 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، پاييز 1384
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 7 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، زمستان 1384
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 8 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، بهار 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 9 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تابستان 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 10 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، پاييز 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 11 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، زمستان 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 12 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سال 1386
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگستان فارسي ، شماره 13 ، مركز مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سال 1387
 • ضيايي پرور ، حميد . براندازي نرم ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، 1385
 • ضيايي پرور ، حميد . جنگ نرم سایبری بعد از انتخابات ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، آبان 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . جنگ نرم سایبری بعد از انتخابات ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، آذر 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . جنگ نرم سایبری بعد از انتخابات ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، دی 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . جنگ نرم سایبری بعد از انتخابات ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ، بهمن 1388
 • ضيايي پرور ، حميد . اشلون و فناوری های جاسوسی در جهان ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران 1386
 • ضيايي پرور ، حميد . تاثیر رسانه های الکترونیک بر رسانه های سنتی در ایران ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران 1386
 • ضيايي پرور ، حميد . فناوری های جاسوسی علیه ایران از پریداتورها تا اشلون ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران 1386
 • ضيايي پرور ، حميد . وبلاگ ها و وب سایتها ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران 1386
 • ضيايي پرور ، حميد . جایگاه دولت الکترونیک ایران در جهان ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران 1386
 • همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه مطالعات دفاعی.1391
 • همکاری با وزارت دفاع(مجموعه صافاوا و صا ایران) در طراحی ایمیل بومی. 1391
 • فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری از سال 1372 تا کنون ( به مدت 20 سال)
 • دبیر گروه دانش و سلامت روزنامه همشهری از آبان 1387 تا کنون
 • مشاور روابط عمومي الكترونيك بانک ملی ایران – از 1385 تا کنون
 • مشاور روابط عمومي الكترونيك بانک مسكن – از 1388 تا 1389
 • مشاور روابط عمومي الكترونيك وزارت آموزش و پرورش ، 1386
 • مشاور روابط عمومي الكترونيك فرهنگستان هنر - 1386 عضو هیات علمی اولین ، چهارمین ، پنجمین ، ششمین ، هفتمین و هشتمین و نهمین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک 1394- 1384
 • عضو هیات داوران دو دوره جشنواره انتشارات روابط عمومی های کشور 1386- 1388
 • دبیر سرویس سیاسی روزنامه خراسان به مدت 10 سال . از سال 1372 تا 1382
 • مدیر تحریریه روزنامه خراسان در تهران از سال 1382 تا 1387
 • خبرنگار آی تی روزنامه خراسان از سال1382 تا 1387همکاری با نشریات تخصصی کامپیوتر و ارتباطات و فناوری اطلاعات طی 10 سال اخیر
 • تولید و انتشار بیش از 3000 گزارش ، مقاله و گفتگوی تخصصی در حوزه دانش و فناوری در نشریات ( مستندات در سایت خبرنگار موجود است )
 • مدیر سایت خبرنگار «reporter.ir» از سال 1381 تا كنونسفر 14 روزه به عراق و پوشش خبري رخدادهاي عراق در اسفند ماه 1382
 • سفر 11 روزه به آلمان و پوشش خبری نمایشگاه CeBit 2008
 • سفر 8 روزه به آلمان و پوشش خبری نمایشگاه CeBit 2009
 • سفر 4 روزه به دبي و پوشش خبري نمايشگاه GiTEX2009
 • سفر 4 روزه به دبي و پوشش خبري نمايشگاه GiTEX2010
 • سفر 7 روزه به بحرین و کویت و پوشش خبری دیپلماسی رسانه ای ایران در منطقه ( هفته اول آذر 1389)
 • سفر به تاجيكستان و پوشش خبري در قالب 13 قسمت يادداشت در سال 1380
 • پوشش خبري یک هفته ای كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهران، در سال 1376
 • مدیر ستاد خبری جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال 1388
 • مدير 9 وب سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات در فاصله سالهاي 85و 86
 • وب مستر سایت ارتباطات ertebatat.org از سال 1382 تا كنون
 • وب مستر سایت سایبر ژورنالیسم ertebatat.net از سال 1382 تا كنون
 • وب مستر وب سایت بنیاد مطالعات آسیایی orientalstudies.info طي سالهاي 1382 تا 1385
 • راه اندازی و راهبری بیش از 10 وب سایت سازمانی و دانشگاهی در واحد علوم و تحقيقات
 • برگزاري و راهبري 5 نشست و سمينار تخصصي در زمينه ارتباطات نوين در سال 1385
 • برگزاري و راهبري2 نشست و سمينار تخصصي در زمينه زیر ساختهای آی تی در سال 1387
 • مصاحبه با دهها شخصي سياسي و علمي و انتشار آن در روزنامه های خراسان و همشهری
 • عضو هيات موسس خانه مطبوعات استان خراسان - 1379
 • عضو هيات موسس خانه وبلاگ نويسان مشهد - 1382
 • عضو هيات داوران اولين جشنواره وبلاگ نويسان ايران - 1381
 • مشاور تحقیقاتی پروژه تحقیقاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران – 1386-1387
 • دبیر علمی اولین و دومین جشنواره وبلاگهای بانکی ایران – 1387 و 1389 ( بانک ملی ایران)
 • دبیر کمیته علمی و تخصصی جشنواره وبلاگ نویسان تهران ، شهرداری تهران 1391 و 1392
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج